Permalinks คืออะไร สำคัญอย่างไรใน WordPress

ช่วยแชร์ให้เพื่อน… สนับสนุนผู้เขียนครับ :)คำว่า Permalinks มาจาก Permanent รวมกับ คำว่า Link ครับ รวมกันแปลว่าลิงค์ถาวร ซึ่งเป็นคำศัพท์ ที่ WordPress ใช้มาอย่ … อ่านเพิ่มเติม Permalinks คืออะไร สำคัญอย่างไรใน WordPress