นโยบายธุรกิจของ พลากร สอนสร้างเว็บ

พลากร สอนสร้างเว็บ เป็นเว็บไซต์ ที่ทำธุรกิจให้ความรู้ คอร์สเรียนออนไลน์ และ สื่อออนไลน์ ซึ่งในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์ และ สื่อการเรียน (E-Book) ท่านสามารถสั่งซื้อ และ ชำระเงินผ่าน Payment Gateway (OPN/Omise) จากระบบเว็บไซต์ได้ทันที

เงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้เรียน จะต้องไม่นำเนื้อหาในคอร์สเรียน หรือ สื่อการเรียน ไปจำหน่าย จ่ายแจกต่อไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การกระทำดังกล่าวถือว่าผิด พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ และ การขอคืนเงิน

  1. สำหรับคอร์สเรียนออนไลน์ การยกเลิกการสั่งซื้อและการขอคืนเงิน ลูกค้าสามารถยกเลิกได้หลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว ไม่เกิน 14 วัน และ มีการเปิดดูเนื้อหาข้อมูลในสินค้าคอร์สเรียนออนไลน์ ไปแล้ว ไม่เกิน 10%
  2. สำหรับสินค้าที่เป็นสื่อการเรียน (E-Book) การยกเลิกการสั่งซื้อและการขอคืนเงิน ลูกค้าสามารถยกเลิกได้หลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว ไม่เกิน 14 วัน และ ยังไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งาน
  3. การตรวจสอบคำร้องขอ การยกเลิกคำสั่งซื้อและการคืนเงิน ใช้เวลาประมาณ 7 – 10 วันทำการ จึงทำการอนุมัติ หรือ ปฎิเสธ ตามเหตุผลอันสมควร
  4. หากท่านชำระผ่านบัตรเครดิต (โดยผ่าน Payment Gateway) ระยะเวลาคืนเงินเข้าบัตรเครดิต เป็นไปตามระยะเวลาการคืนเงินจาก Payment Gateway และ การดำเนินการต่อโดยธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 45 วัน หลังคำร้องขอ “การยกเลิกคำสั่งซื้อและการคืนเงิน” ได้อนุมัติจากเว็บไซต์ พลากร สอนสร้างเว็บ
  5. หากท่านชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ท่านจะได้รับเงินคืนทันทีที่คำร้องขอ “การยกเลิกคำสั่งซื้อและการคืนเงิน” ได้รับการอนุมัติ
  6. ทุกคำร้องขอ “การยกเลิกคำสั่งซื้อและการคืนเงิน” แต่ละรายการ มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจากทางเว็บไซต์ พลากร สอนสร้างเว็บ อยู่ที่ 10% ของค่าใช้จ่ายของรายการที่ได้ชำระมา โดยจะหักจากยอดเงินที่ได้รับชำระมา