Tag Archives: Accordion

ทำเนื้อหาใน WordPress ให้ยืดหดได้ ด้วย Accordion !!

การใส่ Accordion ใน WordPress คือการจัดกลุ่มของเนื้อหารูปแบบหนึ่งครับ ถ้าเราต้องการให้เนื้อหาของเรามีการ เปิดพับได้เหมือน Accordion (Accordion คือ เครื่องดนตรีช [...] [...]