Tag Archives: Wordfence

ปกป้องเว็บไซต์ของเรา ให้ปลอดภัยใน WordPress ด้วย Security Plugin

สำหรับวิดีโอนี้นะครับ เราจะมาพูดถึง เรื่องของการ ปกป้อง Website ของเรากันครับ เว็บไซต์ ของเรา เป็นระบบ สาธารณะ สามารถเข้าถึงได้ จากทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ รวมไปถึง [...] [...]