Tag Archives: Sassy Social Share

แชร์บทความ แชร์เว็บไซต์ ด้วย WordPress Social Share

ถ้าอยากจะให้บทความของเรามีคนเข้ามาดูเพิ่มขึ้น สิ่งหนึ่งคือ เวลาที่คนอ่านบทความของเราแล้วชอบ อยากจะแชร์ให้คนอื่นๆ อ่านบ้าง ถ้าเรามีปุ่มแชร์ในบทความนั้นเลย ก็คงดี [...] [...]